Remiss av förslag till nya och ändrade föreskrifter på avfallsområdet

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Remisstiden går ut den 17 april 2020.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2020