Östlig förbindelse

Naturvårdsverket har i november 2016 yttrat sig till Trafikverket rörande Östlig förbindelse i Stockholm.