Ändamålsenlig villkorsutformning för järnvägsbuller

Den 23 februari 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen om bullervillkor för Citytunnelprojektet i Malmö. Ärendet har pågått i flera år och har bland annat kommit att handla om hur ändamålsenliga villkor bör utformas för projektet.

Sidan senast uppdaterad: 3 april 2020Sidansvarig: Ida Nelson