Så kan villkor och begränsningsvärden utformas

Mark- och miljööverdomstolen har utvecklat praxis om utformning av villkor och användning av begränsningsvärden i tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det kan till exempel innebära att verksamhetsutövaren måste minska utsläppen eller krav på reningsutrustning och dess skötsel.