Miljökvalitetsnormer samt transporter till och från en miljöfarlig verksamhet

Vilka möjligheter finns att begränsa utsläpp till luft från transporter vid prövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet?