Regeringen säger nej till torvtäkt vid Sjöängen

Bolaget ansökte 2002 om tillstånd enligt torvlagen för energitorvtäkt. Myren var sedan tidigare dikad men har ändå utvecklat höga naturvärden. Regeringen beslutade 2011 att torvtäkt inte får bedrivas beroende på de höga naturvärdena.

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2021Sidansvarig: Maria Ed