Klassificering av reststen

Reststen från en blockstenstäkt är en restprodukt som kan klassificeras som biprodukt eller avfall. Klassificeringen ska dock inte göras vid tillstånds­prövningen.