Ingen torvtäkt i Konungsömosse

Regeringen avslår överklagan av länsstyrelsens beslut gällande torvtäkten i Konungsömosse. Naturvårdsverket delar Länsstyrelsens mening om att de höga naturvärdena i Konungsömosses gör att den inte är lämplig att bryta ut.