Ingen bergtäkt vid Skuleskogens nationalpark

Naturvårdsverket överklagade en dom om bergtäkt i Världsarvet Höga Kusten nära Skuleskogens nationalpark. Mark- och miljööverdomstolen avgjorde målet och täkten fick inte tillstånd.