Fortsatt drift och utvidgad täkt i Klinthagen

Mark- och miljööverdomstolen fastställde den 25 januari 2016 att tillstånd kan ges till Nordkalks sökta utvidgning av täkten i Klinthagen på norra Gotland.