Beslut om naturgrustäkt i Bondestorp upphävs

Sökande fick tillstånd till naturgrustäkt i grusåsen vid Bondestorp i Tidaholm. Naturvårdsverket överklagade beslutet. Nu har mark- och miljödomstolen har upphävt miljöprövningsdelegationens beslut. Domen har vunnit laga kraft.