Begreppet nytt naturtillstånd

Naturvårdsverket bedömer att ett nytt naturtillstånd har inträtt i ett område där muddermassor lades upp för drygt 20 år sedan. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.