Upphävt strandskydd i detaljplan trots höga naturvärden och alternativ lokalisering

Yttrande till Boverket om detaljplan där kommunen har upphävt strandskyddet för att möjliggöra byggande av bostäder.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2020Sidansvarig: Lisa Forsberg