Prövningen av Preemraff i Lysekil

Efter att Preem AB återkallat sin ansökan har Mark- och miljööverdomstolen undanröjt mark- och miljödomstolens beslut gällande tillstånd till verksamheten i Lysekil.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia