Prövningstillstånd för överklagande av dispensvillkor för verksamheten vid Preemraff

Naturvårdsverket har överklagat en deldom från mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia