Preem Göteborg söker nytt miljötillstånd

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om komplettering av ansökan till mark- och miljödomstolen och underrättat regeringen om den ansökta verksamheten.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia