MÖD ändrar villkor om energihushållning

Naturvårdsverket överklagade mark- och miljödomstolens villkor om energihushållning gällande tillstånd till nuvarande och ändrad verksamhet vid St1 Refinery AB:s oljeraffinaderi i Göteborg. Mark- och miljööverdomstolen ändrar villkoret enligt överklagandet.

Sidan senast uppdaterad: 30 september 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia