Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av förbränningsanläggning och hamn i Lövsta

Naturvårdsverket har tidigare lämnat yttranden över bolagets ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den 20 maj 2021 lämnade Naturvårdsverket en underrättelse till regeringen.