Ärendet Arlanda flygplats åren 2005-2010

Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till ett villkor som begränsar utsläppen av koldioxid och kväveoxider (så kallade ”utsläppstak”) vid Arlanda flygplats i Sigtuna kommun. Här beskriver vi skeendet mellan 2005 och 2010 när HD:s dom kom.

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2019Sidansvarig: Lisa Johansson