Energieffektivisering av gruvverksamhet behöver utredas under en prövotid

Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp frågan om energieffektivisering vid Aitikgruvan under en prövotid.

Sidan senast uppdaterad: 23 mars 2020Sidansvarig: Olof Åkesson