Vägbyggen och överblivna jordmassor

Överblivna jordmassor från ett vägbygge i Umeå ska betraktas som avfall. Eftersom det är sulfidhaltig jord så krävs försiktighetsåtgärder och därför bedömer Mark- och miljööverdomstolen att uppläggningen ska betraktas som deponi.