Information och vägledning kopplat till miljöbalkens kapitel

Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i hur miljöbalken kan tolkas. På denna sida har vi lagt in länkar från miljöbalkens olika kapitel till aktuella vägledningar och annan information på webbplatsen.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Monika Magnusson