Förteckning över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som bekämpningsmedel

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:9 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som bekämpningsmedel i Sverige

Ersätter / upphäver

NFS 2018:7

Sidan senast uppdaterad: 16 juli 2020