Föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Sidan senast uppdaterad: 1 augusti 2020