Upphävande av NFS 2003:5 om avsteg från 12 § förordningen (2002:187)

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:2 - Förordning

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Ersätter / upphäver

NFS 2003:5

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2020