Upphävande av allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:1 - Grundföreskrift

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

Ersätter / upphäver

NFS 2003:16

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2020