Upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2018:9 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

Ersätter / upphäver

SNFS 1992:7

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2018