Föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2018:5 - Konsoliderad

Konsoliderad t.o.m. NFS 2019:4 Föreskrifter om Bidrag och ersättningar för viltskador

NFS 2019:4 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och ersättningar för viltskador

NFS 2018:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Ersätter / upphäver

NFS 2008:16

Sidan senast uppdaterad: 22 maj 2019