Föreskrifter om yrkesmässig lagring och hantering av elavfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2018:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Ersätter / upphäver

NFS 2005:10

32012L0019

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2018