Upphävande av föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2017:8 - Grundföreskrift

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter

Ersätter / upphäver

NFS 1999:5

Sidan senast uppdaterad: 9 januari 2018