Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2017:7 - Förordning

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ersätter / upphäver

NFS 2006:1

Sidan senast uppdaterad: 1 januari 2018