Föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

SNFS 1994:7 - Konsoliderad

Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

NFS 2006:13 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

331991L0271
31998L0015

NFS 2004:7 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

331991L0271
31998L0015

SNFS 1998:7 - Ändring

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

398L0015

SNFS 1994:7 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

391L0271

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012