Beslut om fångstredskap

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. Regler för när fångstredskap kan godkännas samt hur de får användas återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter.