Naturvårdsverkets beslut om bekämpning av mygg vid Nedre Dalälven 2018

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2018 i samma omfattning som 2017.

Sidan senast uppdaterad: 27 juli 2020Sidansvarig: Thomas Pettersson