Myggbekämpning i Forshaga kommun 2021

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker i Forshaga kommun 2021.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson