Myggbekämpning i Forshaga kommun 2020

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker i Forshaga kommun 2020.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson