Värdet av ekosystemtjänster

Naturvårdsverket utlyser medel till forskningsprojekt i storleksordningen 2–5 miljoner kronor fördelat på 2–3 år. Då flera projekt kan beviljas, kan området få en budget på 20–25 miljoner kronor. Sista ansökningsdag var den 18 juni 2013.