Scenarioplanering – en kunskapsöversikt

Naturvårdsverket utlyser medel till en ettårig kunskapsöversikt i storleksordningen 1 miljon kronor. Sista ansökningsdag 1 oktober 2013-10-01.