Samhällsplanering för minskad miljöpåverkan

Naturvårdsverket inbjuder forskargrupper att komma in med ansökan till ett forskningsprogram om planeringssystemet och dess tillämpning vid miljöbedömningar av planer och program samt vid miljökonsekvensbedömningar av projekt. Sista ansökningsdag är 1 oktober 2013.