Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket inbjuder forskare att söka medel för forskningsprojekt i summor av 2-5 miljoner kronor fördelat på 1-3 år. Flera projekt kan beviljas inom området. Sista ansökningsdag är den 15 september 2016.