Luftföroreningars effekter

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Forskningsprogrammet stöder det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar. Fas 1 av programmet pågick 2013-2016 och fas 2 pågår 2017-2019.