God ekologisk status i Sveriges marina vatten

Naturvårdsverket utlyser medel till forskningsprojekt i storleksordningen 1-5 miljoner kronor fördelat på två år. Utlysningens storlek är ca 8 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 1 oktober 2013.