Förvaltning av landskap

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel till forskningsstudier om förvaltning av landskap. Forskare välkomnas att söka medel för projekt i storleksordningen 2-6 miljoner kronor mellan 2016-2018. Sista ansökningsdag är 15 september 2015.