Bidrag till dagvattenutredningar

Naturvårdsverket har möjlighet att under 2021 fördela bidrag till dagvattenutredningar som syftar till ökad kunskap kring dagvattenhantering och för förbättrad vattenmiljö. Sista ansökningsdatum är den 10 september 2021.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2021Sidansvarig: Nina Lans