Bidrag till dagvattenutredningar

Naturvårdsverket har möjlighet att under 2020 fördela bidrag till dagvattenutredningar som syftar till ökad kunskap kring dagvattenhantering och för förbättrad vattenmiljö. Sista ansökningsdatum är den 11 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2020Sidansvarig: Nina Lans