Ekosystemtjänster och odling – projekt som fått stöd för stadsinnovationer

Presentationer av projekt inom kategorin ekosystemtjänster och odling. Här beskriver organisationer som fått stöd hur de genomför sina projekt och förväntade resultat.