EU-finansiering från Horisont 2020

Horisont 2020 EU:s ramprogram för forskning och innovation kommer till slut EU: s nya ramprogram för forskning är Horizon Europe (2021-2027).