LIFE – Ansökan, regler och programstruktur

Inför ansökan till LIFE: regelverk, programstruktur, medfinansiering och LIFE-programmets fortsättning efter 2020.