Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2021

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdag är den 19:e mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2021Sidansvarig: Maximilian Lüdtke