Projektbidrag för innovationstävling

Naturvårdsverket utlyser medel till projektbidrag för att driva och genomföra en innovationstävling om konstgräsytor på skol-och förskolegårdar.