Frågor om ansvarsutredning, lönsamhet, värdeökning och huvudman

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ansvarsutredning, lönsamhet, värdeökning och huvudman, vad gäller satsningen på efterbehandling inför bostadsbebyggelse.